Veilig afsteken4 Vuurwerk veilig!

 • Lees voordat je vuurwerk aansteekt de gebruiksaanwijzing op het product.
 • Zet je vuurwerk op een stabiele, vlakke ondergrond. Bij voorkeur een vuurwerkklem of plaats de cakes tussen stenen.
 • Buig je tijdens het aansteken niet over het vuurwerk.
 • Gebruik altijd een aansteeklont om vuurwerk aan te steken.
 • Steek je vuurwerk aan met een gestrekte arm.
 • Houd brandend vuurwerk niet in je hand.
 • Neem na het aansteken voldoende afstand.
 • Steek een weigeraar nooit opnieuw aan.
 • Gooi of richt vuurwerk niet naar mensen of dieren.
 • Stop vuurwerk niet in je zakken.
 • Draag geen brandbare kleding.
 • Laat kinderen nooit alleen vuurwerk aansteken.
 • Houd uw huisdieren op een veilige afstand of houd ze in huis.

Pak op 1 januari een bezem en ruim het vuurwerkafval op. Zo zwerven de vuurwerkresten geen maanden meer rond. Je voorkomt er ook mee dat kinderen in aanraking komen met vuurwerk dat niet is afgegaan.